Manegen är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Manegens medlemmar utgörs av artister, kompanier, producenter, kreatörer och studenter från branschens största aktörer som Subtopia, Cirkus Cirkör och Dans- och Cirkushögskolan till mindre kompanier och enskilda artister från olika delar av landet. Manegen samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance, och förbättrar professionellas villkor på olika nivåer. Manegen är också medlem i Circostrada, den europeiska plattformen för cirkus och streetart samt Fédéc, den internationella organisationen för utbildnings- och intresseorganisationer inom cirkus.
 
Föreningen verkar för att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för sina medlemmar samt en starkare plats inom såväl kulturområdet som på marknaden. Flera länder med mycket aktivitet inom områdena cirkus, varieté och gatuperformance har övergripande organisationer med syfte att tillvarata aktörernas intressen. I Frankrike finns Hors Les Murs, Storbritannien har Circus Development Agency, Kanada En Piste, i Finland finns cirkusinformationscenter samt i Sverige sedan 2009 Manegen.
 
Manegen arrangerar Daglig Träning för professionella artister i Cirkushallen, Alby utanför Stockholm. Hösten 2015 öppnar Manegen även Daglig Träning i samarbete med scenkonstkollektivet Karavan i Malmö.  Manegen arbetar också med att stötta etablering av Daglig Träning för professionella på fler platser i landet. Manegen arrangerar kompetensutveckling för professionella artister inom konstnärlig utveckling och artisteri. 
 
www.manegen.org