Centrum för dramatik
 
Centrum för dramatik förmedlar uppdrag till professionella manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik. Föreningen har cirka 300 medlemmar som skriver för scen, film, tv, radio och nya medier.
Många av dem har också andra kompetenser, till exempel som text- eller talskrivare, skådespelare, regissör, filmare, dramaturg eller dramapedagog.

Söker du manuskompetens, behöver en manusförfattare, dramaturg eller manusgranskare? Hör av dig till oss så hjälper vi till att förmedla rätt person till uppdraget.

För skola och fritidsverksamheter har vi tagit fram ett 30-tal workshops: skrivar-, film- och teaterverkstäder som finns på vår hemsida. Kanske vill du starta ett eget dramatikprojekt i skolan? En filmfestival, skriva och sätta upp en pjäs, eller ordna en tävling för eleverna i readings (att läsa roller)? Vi kan också hjälpa till med upplägg när ni ska söka Skapande skola-bidrag.

Centrum för dramatik arbetar för att medlemmarnas kompetens ska komma till nytta också i andra verksamheter i samhället. Därför driver vi olika projekt, till exempel inom läsfrämjande, tillgänglighet i dramatik och teater och utveckling av utställningsmediet hos museer och i kulturarvssektorn.
Verksamheten drivs med bidrag från Statens kulturråd, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och kommunala bidrag. Våra förmedlande tjänster är kostnadsfria.
 
Besök oss på centrumfordramatik.se!