Centrum för fotografi
 
Centrum för fotografi (CFF) är en medlems- och intresseförening som verkar för kunskapsutveckling kring fotografin i vår samtid och för att på olika sätt stödja yrkesverksamma fotografer. I detta syfte söker vi nya vägar till arbetstillfällen, nya arbetsformer och relevanta sammanhang för fotografin.
 
Söker du en fotograf för uppdrag? Via vår hemsida kan du söka bland våra medlemmar med förankring inom olika fotografiska genrer. Föreningen har kansli och gallerilokaler i kulturkooperativet Kapsylen på Södermalm i Stockholm. Här visas olika typer av utställningar och genom föredrag, debatter, artist talks och workshops förs en fördjupad diskussion om fotografi. CFF verkar för fotografer i hela landet och ingår i en rad samarbeten med andra organisationer och aktörer i så väl Sverige som internationellt.
 
Centrum för fotografi stöds av Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholms Stad, Kulturkontakt Nord och Kulturfonden för Sverige och Finland.
 
Besök oss på centrumforfotografi.se!