FilmCentrum
 
År 2013 fyller FilmCentrum 45 år. Föreningen startade för att skapa visningsfönster åt svensk och utländsk kvalitetsfilm. Verksamheten har sedan starten arbetat för publikens rätt till ett rikt filmutbud – och för upphovsmännens rätt till sina verk.
 
FilmCentrums distribution riktas mot skolor, institutioner och bibliotek och föreningen bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet. Vi arrangerar seminarier, kurser och filmprogram samt förmedlar filmare och föreläsare.
 
För att underlätta för lärare och andra att använda film i undervisningen framställer vi temapaket med filmer och material för olika åldrar, t ex inom ramarna för Skapande skola.
 
För våra medlemmar anordnar vi kompetensutveckling, kurser och seminarier samt förmedlar uppdrag över hela landet.

Besök oss på filmcentrum.se!