Författarcentrum
 
Författarcentrum driver Sveriges största författarförmedling. Genom oss kan du boka författare till uppläsningar, skrivarverkstäder, debatter, föredrag, festivaler, events, studiedagar med mera. Årligen förmedlar Författarcentrum ca 2400 uppdrag – till skolor, bibliotek, företag och organisationer i hela Sverige. Vi har fyra regionkontor, ett i varje väderstreck, och sammanlagt 1 400 medlemmar.
 
Utöver författarförmedling driver vi läs- och skrivfrämjande projekt och arrangerar litterära evenemang. Vi har också en lektörs- och korrekturläsartjänst, som riktar sig till en skrivande allmänhet.
Författarcentrums verksamhet finansieras till största delen av medel från Statens Kulturråd.
 
Besök oss på forfattarcentrum.se!