Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum är en länk till det främsta inom svenskt konsthantverk. Vi representerar runt 770 professionella konsthantverkare från hela Sverige. Vår uppgift är att skapa kontakter, ge råd och informera. Medarbetare och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 
Konsthantverkets röda tråd är materialet, dess förvandling och förädling – ett och samma material kan resultera i fullständigt olika slutresultat. För vissa utövare spelar materialet en huvudroll i skapandet, för andra är det enbart ett hjälpmedel att berätta en historia.
 
Som konsthantverkare är man ofta sin egen i skapandets alla beslut; från idé till genomförande, tillverkning och försäljning. Exklusivt och unikt.
 
Restauranger, arkitekter, inredare, butiker, inköpare och privatpersoner kan få råd och tips om konsthantverkare som matchar deras behov. Företag, konstföreningar, gallerier och skolor kan via Konsthantverkscentrum hitta utställare, föredragshållare och ateljéer som är intressanta för besök.