Konstnärscentrum
 
Konstnärscentrum är en konstnärsdriven rikstäckande konst- och uppdragsförmedling för bild- och formkonst. Vi förmedlar konst och konstnärer, rådgivare och konsulter för olika typer av konstnärliga uppdrag och projekt.

Konstnärscentrum är konstnärernas uppdragsförmedling - konstnärsdriven och utan privat vinstintresse.
Vi arbetar för att skapa arbetstillfällen, utveckla konstnärers arbetsområden, tillvarata de yrkesverksamma konstnärernas arbetsmarknadsintressen samt för att konstnärers kompetens nyttjas i ett brett spektrum.

Våra utgångspunkter är:
- Att konst och konstnärliga uttryck skapar intressanta sammanhang i såväl enskilda byggnader som
  stadsmiljöer.
- Att konstnärliga processer och konstnärliga perspektiv bidrar till en vidgad syn på samhälle och utveckling.
- Att konstförmedling är allmänbildande och utvecklande.
- Att konst och konstnärliga gestaltningar i den fysiska miljön som omger oss bidrar till att skapa möten och
  samtal, att berika vår vardag.
- Att konsten och de konstnärliga uttrycken skapar upplevelser och insikter om människans villkor.

Genom Konstnärscentrum kan organisationer, myndigheter, företag och privatpersoner söka professionella konstnärer som arbetar i skilda tekniker och genrer.
 
Besök oss på konstnarscentrum.org!