Skapande skola
 
Jobba med språkutveckling i Skapande skola-projekt! Våra kulturutövare täcker in alla de estetiska språken.

Kulturrådet avsätter över 150 miljoner kronor per år till Skapande skola, ett bidrag för professionell kultur i skolan. Sedan 2011 gäller satsningen hela grundskolan, från årskurs 1 till 9. Pengarna används till att integrera det professionella kulturlivet i undervisningen, och kan sökas till elevernas eget skapande.
 
Mer information finns på kulturradet.se!